שלוה-סמל-מקורי2
דליה-כספי
תהילים-03

סביבות למידה חוץ כיתתיות

בית הספר התחדש בסביבות למידה מעוצבות וצבעוניות ברחבי בית הספר.

סביבות הלמידה ישמשו את התלמידים ללמידה פרטנית, העשרה ומפגשים חברתיים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת