שלוה-סמל-מקורי2
דליה-כספי
תהילים-03
להלן הסבר קצר על מגוון התוכניות:
מכללת רבין: שילוב מכינאי מכללת רבין בלמידה בכיתות במהלך יום לימודים.
העצמה חינוכית– טיפול רגשי: טיפולים רגשיים באמצעות דרמה.
מרכז למידה חיצים: תכנית בית סיפרית לתגבור שעות למידה של תלמידים בשפה ובחשבון לאחר שעות הלימודים.
דיאלוג וזהות: מפגשים בין תלמידי בית ספר שלווה לתלמידי בית הספר הרבי בחיפה "יוחנן הקדוש"- מפגשי הכרת תרבות, עידוד הדיאלוג והכרת התרבות.
תכנית שוות: תכנית שנתית המכילה מפגשי העצמה נשית , חיזוק המנהיגות בקרב בנות שכבת ו' עם סטודנטיות מהאוניברסיטה.
הכלה והשתלבות " שיעור כלבבי"– תרפיה וטיפולים רגשיים באמצעות מטפל וכלבים לתלמידי שלווה.
לימודי טבע וחקלאות גן כרמית– אחת לחודש יוצאים שכבת ג' ללמידה בגן כרמית בכפר גלים ליום מלא, לימודי טבע , חקלאות וסביבה.
דרך הרוח–  מספר תלמידים משכבת ד' בכל יום שני לומדים באוניברסיטת חיפה לימודי שפה ופילוסופיה.
תכנית יעל– תגבור שעות למידה בשפה לתלמידים לאחר שעות הלימודים.
הגדרות כלליות כניסה למערכת