שלוה-סמל-מקורי2
דליה-כספי
תהילים-03

תכניות מענה לפרט

בבית ספר שלווה קיימות תכניות רבות המעניקות מענה לפרט לתלמידים רבים, שיתופי הפעולה הם רבים ומגוונים ומטרת התכניות היא לחזק את התלמידים בתחומים חברתיים, רגשיים ולימודיים. בנוסף לחזק בקרב התלמידים ערכים ולהעניק להם מיומנויות חשיבה וכישוריי חיים.

אוניברסיטת חיפה

סטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה מגיעים באופן סדיר מידי שבוע להעניק לתלמידי שלווה טיפולים תרפאים במסגרת לימודיהם ומחזקים את הצד הרגשי .

מועדונית כיתות א'-ג'

בבית הספר קיימת מועדונית- צהרון המשמש את תלמידי כיתות א'-ג' הלומדים בבית הספר, ומעניק להם מסגרת המשך בתוך בית הספר. המועדונית משלבת בתוכה ארוחת צהריים חמה, חוגים מגוונים, הכנת שיעורי בית ועוד.

פר"ח

במסגרת פרויקט פר"ח מגיעים סטודנטים מאוניברסיטת חיפה להעניק לתלמידים חונכות המשלבת הכנת שיעורי בית, משחקים משותפים, שיח וחיזוק כישוריי החיים.

התכנית מתבצעת בחלקה בשעות בית הספר וחלקה בסיום יום הלימודים.

משעולים כיתות ד'-ו'

תלמידי בית ספר שלווה שסיימו להיות מוגדרים כעולים מקבלים שיעורי תגבור בשפה בתוך שעות בית הספר במהלך היום סביב תכנית מוגדרת.

טיפול רגשי א'-ו'

בית ספר שלווה מעניק טיפוליים רגשיים באופן פרטני ובאופן קבוצתי באמצעות דרמה תלמידים רבים לאורך כל השבוע באופן עקבי.

צופים כיתות ד'-ו

פעילות תנועת הנוער הצופים התקיימת בתוך שטח בית הספר ולמעשה מהווה המשך ישיר ללימודים. בימים שלישי וחמישי תלמידי כיתות ד'-ו' לוקחים חלק בפעילות חברתית בבית הספר המשלבת ארוחה קלה, שיעוריי תנועת הנוער ועוד.

פרויקט י.ע.ל

תכנית תגבור תלמידים הקיימת בבית הספר לאחר שעות הלימודים שלושה ימים בשבוע העוסקת בחיזוק הלמידה בקרב התלמידים.

מכללת רבין

בבית הספר מתנדבים חמישה בני שרות לפניי הצבא המגיעים יום בשבוע באופן קבוע לבית הספר ומסייעים בתגבור ובלמידה ומהווים משאב נוסף בתוך הכיתות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת