שלוה-סמל-מקורי2
דליה-כספי
תהילים-03

תרבות יהודית

חברי מנהיגות תרבות יהודית נפגשים אחת לשבוע בהובלתה של המורה אורנה. במפגשים, דנו במושג "תרבות יהודית- ישראלית" ומה משמעותו עבור כל אחד ואחת מאיתנו. בדקנו ברחבי ביה"ס כיצד התרבות היהודית- ישראלית באה לידי ביטוי. מצאנו סמלים המופיעים בכיתות, ציוני חגים, מפות, אירועים ועוד. הדבקנו על הלוח את כל הסמלים ושוחחנו כיצד יש להעשיר את ביה"ס בסמלים ובאירועים נוספים. הוחלט כי חברי המנהיגות יטמיעו את הנושא בתוך הכיתות, תוך כדי העברת פעילויות חוויתיות לקראת החגים. כמו כן, חברי המנהיגות, ישתתפו בטקסי ראש חודש ויעזרו בהקמת ארון הספרים היהודי שיוצג בכניסה לבית הספר.

הקמת קיר ירוק בשיתוף הגן הסולרי

הקיר הירוק נבנה על-ידי תלמידי ביה"ס, כחלק מיוזמה פדגוגית בתרבות יהודית-ישראלית, בהנחייתו של יניב פילדסט מ"הגן הסולרי".
מועצת תרבות יהודית-ישראלית יחד עם מועצת התלמידים, ליוו את קהילת בית-הספר בבניית הקיר הירוק
הגדרות כלליות כניסה למערכת