שלוה-סמל-מקורי2
דליה-כספי
תהילים-03

מנהיגות ספורט

צוות התלמידים, בהובלתו של מאור, יובילו את אירועי הספורט ויקדמו את נושא אורח החיים הבריא בבית הספר.
בנוסף, תלמידים אלו ייצגו את בית הספר בתחרויות אתלטיקה השונות במהלך שנת הלימודים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת